Приключенските дейности, които организираме включват:

Планински преходи – опознаване на различни планински местности, ходене по планински пътеки, покоряване на върхове, разпъване и спане в палатки или хижи, и лагерен огън винаги когато може!

Велопоходи –  колоездене по планински терени. Невероятно приключение из горски пътеки и черни пътища! Необикновени гледки от местата, до които успяваме да стигнем.

Скално катерене – предизвикателството да се довериш на въжето

Тийм билдинг – забавни игри за развиване на умения за работа в екип.

Лично развитие

Чрез изброените дейности предизвикваме младите хора да излязат от своята зона на комфорт! Този процес им помага да опознаят себе си по-добре и е полезен за развиване на техния характер и изграждане на лидерски качества.

Работа в екип

Освен личното развитие, приключенските дейности осигуряват възможност на участниците да се учат на работа в екип. В различните събития ги очакват предизвикателства, които могат да преодолеят успешно единствено ако работят заедно. Това може да е просто приготвяне на храна, правене на бивак, палене на огън или преодоляване на сложни терени и ситуации.

Дейностите се ръководят от Петър Татарски. Той притежава сертификат за професионална квалификация за преминат едногодишен курс за “Планински водач” при Център за Професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”. Подпомаган е с допълнителни обучения от Институт за приключенски дейности в САЩ (Wilderness Ministry Institute).

Заедно с него има и други подпомагащи водачи, които да осигурят незабравимо преживяване за участниците в приключенските лагери, в атмосфера на взаимоопомощ, доверие и приятелство.

Дейностите са съобразени с възрастовите особености и способности на младежите. Ето защо са разделени на възрастови групи.

Преди всяка дейност се прави инструктаж за безопасност, който следва да се изпълнява стриктно.

ЗАТВОРИ

Практически ползи и умения, които младите хора могат да придобият от общоприетите християнски ценности:

Прошка – Чрез нея започва християнският живот. Всеки получил прошка знае, че е сгрешил. Това осъзнаване дава възможността по-лесно да прощаваме чуждите грешки, както и на нас ни е простено. Всички ние грешим в много неща. Прошката е в основата на всяко истинско взаимоотношение, както това с Бога, така и в семейството и между приятелите.

Вяра /доверие/ – Библията говори не само за вяра, но и за доверие. Който вникне в същността на вярата изгражда в себе си умението да държи на истински здрави взаимоотношения, защото те ще са основани на взаимно доверие.

Надежда – Надеждата отговаря на въпроса – “какъв е смисълът?” Всеки започнал нещо се надява, че ще го свърши и то ще е нещо добро. Едно от изключително важните неща за младия човек е да намери смисъл, в който да се надява! Най-голямата надежда на християните е във възкресението. То дава различен смисъл на целия живот. За това и най-светлият християнски празник е Великден.

Любов – Много се говори, пише, пее за любовта. В християнството има един стандарт за любов и това е кръстът и жертвата на Христос. Можем много да си говорим колко се обичаме и това е хубаво, но истинският тест на любовта е какво можем да жертваме един за друг.

Семейство – Трябва да уточня, че в християнските принципи говорим за традиционното семейство – мъж и жена свързани в брачен съюз! Това е семейството според разбиранията на християнството и в такова семейство се раждат и отглеждат децата. Библията говори много за любовта в брачните взаимоотношения, както и за послушанието на децата (една от десетте Божии заповеди).

Трудът – Поговорката “Който не работи не трябва и да яде” всъщност е цитат от Библията. /2 Солунци 3:10/ Трудът и старанието са ясно подчертани добродетели, които всеки християнин трябва да усвои.

Законност – Библията говори за Бога като “Бог на реда”. В нея ясно се посочва, че законността и правдата са от Бога, а неправдата, корупцията и безнаказаността водят до тежки последици.

Това не е всичко, но е само малък пример за характера, който искаме младите хора да изградят у себе си, като се облягат на християнските ценности и убеждения.