Приключенските дейности, които организираме включват:

Планински преходи – опознаване на различни планински местности, ходене по планински пътеки, покоряване на върхове, разпъване и спане в палатки или хижи, и лагерен огън винаги когато може!

Велопоходи –  колоездене по планински терени. Невероятно приключение из горски пътеки и черни пътища! Необикновени гледки от местата, до които успяваме да стигнем.

Скално катерене – предизвикателството да се довериш на въжето

Тийм билдинг – забавни игри за развиване на умения за работа в екип.

Лично развитие

Чрез изброените дейности предизвикваме младите хора да излязат от своята зона на комфорт! Този процес им помага да опознаят себе си по-добре и е полезен за развиване на техния характер и изграждане на лидерски качества.

Работа в екип

Освен личното развитие, приключенските дейности осигуряват възможност на участниците да се учат на работа в екип. В различните събития ги очакват предизвикателства, които могат да преодолеят успешно единствено ако работят заедно. Това може да е просто приготвяне на храна, правене на бивак, палене на огън или преодоляване на сложни терени и ситуации.

Дейностите се ръководят от Петър Татарски. Той притежава сертификат за професионална квалификация за преминат едногодишен курс за “Планински водач” при Център за Професионално обучение към Асоциация “Планини и хора”. Подпомаган е с допълнителни обучения от Институт за приключенски дейности в САЩ (Wilderness Ministry Institute).

Заедно с него има и други подпомагащи водачи, които да осигурят незабравимо преживяване за участниците в приключенските лагери, в атмосфера на взаимоопомощ, доверие и приятелство.

Дейностите са съобразени с възрастовите особености и способности на младежите. Ето защо са разделени на възрастови групи.

Преди всяка дейност се прави инструктаж за безопасност, който следва да се изпълнява стриктно.