ФЮЖЪН – ЕДИН РАЗЛИЧЕН ХОР

Хорът изпълнява рок и поп музика. Достъпен е за всички юноши (тийнейджъри), тъй като няма никакви изисквания, за да се включат. В хора подрастващите, не само могат да се научат да изразяват себе си, но и на нови умения и способности. Концертите са средство за постигане на тези цели, а не самоцел.

Във всеки концерт има някой, който пее соло, свири на инструмент в групата или дори дирижира хора за първи път. Сценките и танците са написани от самите юноши.

Енергията и ентусиазма, които юношите влагат в концертите показва, че те са на необичайно високо ниво за „аматьорски“ хор.

ФЮЖЪН – ЕДНА РАЗЛИЧНА РАБОТА С МЛАДЕЖИ

Фюжън се ръководи със, за и от самите юноши под надзора на възрастни. Преподават им се практически умения за живота като работа в екип и как да организират събития. Като резултат много от порасналите юноши бързо стават част от ръководителите и поемат отговорности в различни дейности и задачи.Този вид работа с младежи е започнала в Република Чехия. Тя е инициирана от НПО “Křesťanská akademie mladých” (KAM), която е регистрирана да организира училищни и социални образователни програми с Министерството на образованието на Чехия. Въпреки че е започнало в Чехия, всеки местен Фюжън се организира самостоятелно чрез различни институции, местни и национални НПО-та, църкви или други граждански организации, според особеностите на месното законодателство.

МЕЖДУНАРОДНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Хорове Фюжън има в Чехия, Латвия, Словакия, Естония, Украйна и Словения, общо 28 на брой. Вече има сътрудничество между групите, включващо обиколки на хоровете и фестивали, които дават възможности на юношите да се запознаят и да работят заедно с връстници от други страни. През май 2016, 650 подрастващи, млади хора се събраха за първия официален Фюжън фестивал във Фридлант над Остравици в Чехия.

ФЮЖЪН В БЪЛГАРИЯ

Турнето на хора Фюжън в България е съвместен проект на различни организации чешката НПО „КАМ“, словенското НПО „Друштзо веч“, българските НПО „Истински хоризонти“, „ Актуални младежи“, БЦБ „Елим“ и с помоща на други местни български организации. През юли 2016 г. вече проведохме „Рок лагер“ във Велинград, който завърши с концерт на хора и музикалния състав към него на откритата сцена на площада във Велинград в рамките на културните празници на града.
За повече информация относно Фюжън, се свържете с:
  • Цветан Стоицев – 0878 45 00 13
  • Йоан Цончев – 0883 200 280
ЗАТВОРИ

Практически ползи и умения, които младите хора могат да придобият от общоприетите християнски ценности:

Прошка – Чрез нея започва християнският живот. Всеки получил прошка знае, че е сгрешил. Това осъзнаване дава възможността по-лесно да прощаваме чуждите грешки, както и на нас ни е простено. Всички ние грешим в много неща. Прошката е в основата на всяко истинско взаимоотношение, както това с Бога, така и в семейството и между приятелите.

Вяра /доверие/ – Библията говори не само за вяра, но и за доверие. Който вникне в същността на вярата изгражда в себе си умението да държи на истински здрави взаимоотношения, защото те ще са основани на взаимно доверие.

Надежда – Надеждата отговаря на въпроса – “какъв е смисълът?” Всеки започнал нещо се надява, че ще го свърши и то ще е нещо добро. Едно от изключително важните неща за младия човек е да намери смисъл, в който да се надява! Най-голямата надежда на християните е във възкресението. То дава различен смисъл на целия живот. За това и най-светлият християнски празник е Великден.

Любов – Много се говори, пише, пее за любовта. В християнството има един стандарт за любов и това е кръстът и жертвата на Христос. Можем много да си говорим колко се обичаме и това е хубаво, но истинският тест на любовта е какво можем да жертваме един за друг.

Семейство – Трябва да уточня, че в християнските принципи говорим за традиционното семейство – мъж и жена свързани в брачен съюз! Това е семейството според разбиранията на християнството и в такова семейство се раждат и отглеждат децата. Библията говори много за любовта в брачните взаимоотношения, както и за послушанието на децата (една от десетте Божии заповеди).

Трудът – Поговорката “Който не работи не трябва и да яде” всъщност е цитат от Библията. /2 Солунци 3:10/ Трудът и старанието са ясно подчертани добродетели, които всеки християнин трябва да усвои.

Законност – Библията говори за Бога като “Бог на реда”. В нея ясно се посочва, че законността и правдата са от Бога, а неправдата, корупцията и безнаказаността водят до тежки последици.

Това не е всичко, но е само малък пример за характера, който искаме младите хора да изградят у себе си, като се облягат на християнските ценности и убеждения.