Летни лагери 2018

Мислили ли сте някога за дисциплината и следването на посоката, които се изискват, за да имаме накрая зрял плод? Лятото е най-хубавия сезон. Има огромно количество продукти, отглеждани тук на наша почва. Някои от любимите ми са българските домати, праскови и дини. След разговори с хора, които работят на полето разбрах, че продуктите, които просто купуваме от пазара, изискват години работа. Никой не би се радвал на летните плодове и зеленчуци, ако фермерите не бяха дисциплинирани и следващи една посока през цялата година .

Истински Хоризонти вижда развитието на младите хора в зрели възрастни по подобен начин. Голяма част от този летен плод са над 150 младежи в 7 лагера, 18 млади доброволци и 14 младежки водачи, обучени за по-нататъшна работа, които свидетелстват за дисциплина и целенасочеността от страна на нашите работници, доброволци и партньори. Сега след лагерите, нашият екип и партньори продължаваме с дейности и събития, в които с радост ще работим за същата цел – изграждането на младите хора и участието ни в процеса на тяхното узряване в уверени, квалифицирани и дисциплинирани готови като млади лидери.

Развълнувам съм сега, когато приключваме шестата си година, пълна с летни лагери, защото нараства броят на младежите, които дойдоха за първи път на лагер, поканени от приятел.
Благодарен съм за все повечето младежи, които продължават да участват в ежеседмични срещи.
Благодарен съм за доброволците, решили да бъдат наставлявани и обучавани да бъдат лидери. 
Като екип гледаме се стремим към продължаване на тези взаимоотношения чрез дейностите, които планираме за напред.

Сърдечни поздрави, Габриел Хилман
Директор Истински Хоризонти, България

ЗАТВОРИ

Практически ползи и умения, които младите хора могат да придобият от общоприетите християнски ценности:

Прошка – Чрез нея започва християнският живот. Всеки получил прошка знае, че е сгрешил. Това осъзнаване дава възможността по-лесно да прощаваме чуждите грешки, както и на нас ни е простено. Всички ние грешим в много неща. Прошката е в основата на всяко истинско взаимоотношение, както това с Бога, така и в семейството и между приятелите.

Вяра /доверие/ – Библията говори не само за вяра, но и за доверие. Който вникне в същността на вярата изгражда в себе си умението да държи на истински здрави взаимоотношения, защото те ще са основани на взаимно доверие.

Надежда – Надеждата отговаря на въпроса – “какъв е смисълът?” Всеки започнал нещо се надява, че ще го свърши и то ще е нещо добро. Едно от изключително важните неща за младия човек е да намери смисъл, в който да се надява! Най-голямата надежда на християните е във възкресението. То дава различен смисъл на целия живот. За това и най-светлият християнски празник е Великден.

Любов – Много се говори, пише, пее за любовта. В християнството има един стандарт за любов и това е кръстът и жертвата на Христос. Можем много да си говорим колко се обичаме и това е хубаво, но истинският тест на любовта е какво можем да жертваме един за друг.

Семейство – Трябва да уточня, че в християнските принципи говорим за традиционното семейство – мъж и жена свързани в брачен съюз! Това е семейството според разбиранията на християнството и в такова семейство се раждат и отглеждат децата. Библията говори много за любовта в брачните взаимоотношения, както и за послушанието на децата (една от десетте Божии заповеди).

Трудът – Поговорката “Който не работи не трябва и да яде” всъщност е цитат от Библията. /2 Солунци 3:10/ Трудът и старанието са ясно подчертани добродетели, които всеки християнин трябва да усвои.

Законност – Библията говори за Бога като “Бог на реда”. В нея ясно се посочва, че законността и правдата са от Бога, а неправдата, корупцията и безнаказаността водят до тежки последици.

Това не е всичко, но е само малък пример за характера, който искаме младите хора да изградят у себе си, като се облягат на християнските ценности и убеждения.