Летни лагери 2018

Мислили ли сте някога за дисциплината и следването на посоката, които се изискват, за да имаме накрая зрял плод? Лятото е най-хубавия сезон. Има огромно количество продукти, отглеждани тук на наша почва. Някои от любимите ми са българските домати, праскови и дини. След разговори с хора, които работят на полето разбрах, че продуктите, които просто купуваме от пазара, изискват години работа. Никой не би се радвал на летните плодове и зеленчуци, ако фермерите не бяха дисциплинирани и следващи една посока през цялата година .

Истински Хоризонти вижда развитието на младите хора в зрели възрастни по подобен начин. Голяма част от този летен плод са над 150 младежи в 7 лагера, 18 млади доброволци и 14 младежки водачи, обучени за по-нататъшна работа, които свидетелстват за дисциплина и целенасочеността от страна на нашите работници, доброволци и партньори. Сега след лагерите, нашият екип и партньори продължаваме с дейности и събития, в които с радост ще работим за същата цел – изграждането на младите хора и участието ни в процеса на тяхното узряване в уверени, квалифицирани и дисциплинирани готови като млади лидери.

Развълнувам съм сега, когато приключваме шестата си година, пълна с летни лагери, защото нараства броят на младежите, които дойдоха за първи път на лагер, поканени от приятел.
Благодарен съм за все повечето младежи, които продължават да участват в ежеседмични срещи.
Благодарен съм за доброволците, решили да бъдат наставлявани и обучавани да бъдат лидери. 
Като екип гледаме се стремим към продължаване на тези взаимоотношения чрез дейностите, които планираме за напред.

Сърдечни поздрави, Габриел Хилман
Директор Истински Хоризонти, България